Get Adobe Flash player
 ข่าวฮอต kapook.com

Kapook RSS Feed

Hilight.Kapook.com - RSS
Up

ฝ่ายวิชาการ

แบบขออนุญาติผู้ปกครองเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม      ดาวน์โหลดไฟล์ .doc          ดาวน์โหลดไฟล์.pdf

 

ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน "มิติการศึกษา"

 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน (SAR)

♦ ดาวน์โหลดแผนการออกข้อสอบ (test blueprint)

 

**วิธีการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารลงเครื่อง ให้คลิกที่หัวข้อเรื่อง หลังจากเข้ามาสู่หน้าเอกสารแล้วให้แล้วคลิกที่
ปุ่มดาวน์โหลดตามภาพ 


รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 (SAR)

 

ดูผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค 16-18 ธ.ค.2559 จังหวัดจันทบุรี

 

ดูผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกกลุ่มสาระ ระดับ สพม.สระบุรี เขต 1

 

คู่มือการทำ IS3
แบบกรอกคะแนน Pre O-Net 2559
 
 
Powered by Phoca Download

ข่าวจาก สพฐ.

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หนังสือ ศธ04001/ ว1011 และรายละเอียด สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

  • เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ ฯ ที่น่าสนใจ สอดคล้องกับบริบทการพัฒนาท้องถิ่น/ประเทศ และเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนต่าง ๆ นำไปใช้จัดรายวิชาเพิ่มเติมเกี่ยวกับอาชีพในปีการศึกษา 2561 จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เสนอความต้องการงบประมาณแลกเป้าจัดทำ VTR ชุดการเรียนเสริมทักษะอาชีพ (Career Courseware) สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยมีแนวทาง การจัดทำ VTR ที่สำคัญได้แก่ 1) ความยาวตอนละประมาณ 20 – 40 นาที 2) วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท 3) กำหนดส่งโครงการและรายละเอียดต่าง ๆ ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ดังรายละเอียดที่แนบ 1.หนังสือแจ้งเขต ที่ ศธ04010/ว793( ตามลิงค์นี้ http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B8%88%E0%B8%A1-%... 2.แนวทางจัดทำ VTR Career Courseware สวก. ( ตามลิงค์นี้) http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B9%81%E0%B8%99%E... 3.ปฏิทินการดำเนินงานงบแลกเป้า Career C ( ตามลิงค์นี้) http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B9%81%E0%B8%99%E... 4.ข้อกำหนดคำของบประมาณแลกเป้า Career Courseware สวก. http://www.supergenz.com/wp-content/uploads/2018/02/%E0%B8%82%E0%B9%89%E... สิ่งที่แนบมาด้วย:  5.เอกสารข้อ 2 กรอบคำเสนอของบประมาณแลกเป้า Career Courseware สวก. 6.เอกสารข้อ 3 รายละเอียดโครงการงบประมาณแลกเป้า Career Courseware สวก.

  • เรียน:  ผู้สนใจ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร จัดการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

  • เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ภายในวันที่ 1 สิงหาคม2561 สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

ข่าวจากเว็บครูไทย

ข่าวการศึกษาเว็บครูบ้านนอก

Kroobannok Education News