Get Adobe Flash player

                              
                      ขอเชิญชวนมาร่วมวิ่งเพื่อการศึกษากับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563
ติดตามรายละเอียดได้ที่ "ก้าวด้วยใจ ไปด้วยกัน"

   

                                                    

                                            
สนามสอบโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ทำการตั้งจุดตรวจวัดไข้เพื่อระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับนักเรียนที่มาเข้าสอบวิชาสามัญ 9 วิชาในวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 โดยทำการใช้เครื่องมือวัดไข้นักเรียนทุกคนตั้งแต่เดินเข้าสนามสอบ รวมถึงครูและเจ้าหน้าที่ที่มาคุมสอบ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี . (14มีนาคม 2563) 

Up

ฝ่ายวิชาการ

แบบฟอร์มรายงานการปฏิบัติงานรายบุคคล SAR ปีการศึกษา 2561

แบบขออนุญาติผู้ปกครองเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม      ดาวน์โหลดไฟล์ .doc          ดาวน์โหลดไฟล์.pdf

 

ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน "มิติการศึกษา"

 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของครูผู้สอน (SAR)

♦ ดาวน์โหลดแผนการออกข้อสอบ (test blueprint)

 

**วิธีการดาวน์โหลดไฟล์เอกสารลงเครื่อง ให้คลิกที่หัวข้อเรื่อง หลังจากเข้ามาสู่หน้าเอกสารแล้วให้แล้วคลิกที่
ปุ่มดาวน์โหลดตามภาพ 


รายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2558 (SAR)

 

ดูผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาค 16-18 ธ.ค.2559 จังหวัดจันทบุรี

 

ดูผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนทุกกลุ่มสาระ ระดับ สพม.สระบุรี เขต 1

 

คู่มือการทำ IS3
แบบกรอกคะแนน Pre O-Net 2559
 
 
Powered by Phoca Download