Get Adobe Flash player

                              
                      ขอเชิญชวนมาร่วมวิ่งเพื่อการศึกษากับโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563
ติดตามรายละเอียดได้ที่ "ก้าวด้วยใจ ไปด้วยกัน"

   

                                                    

                                            
สนามสอบโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ทำการตั้งจุดตรวจวัดไข้เพื่อระวังป้องกันเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับนักเรียนที่มาเข้าสอบวิชาสามัญ 9 วิชาในวันที่ 14-15 มีนาคม 2563 โดยทำการใช้เครื่องมือวัดไข้นักเรียนทุกคนตั้งแต่เดินเข้าสนามสอบ รวมถึงครูและเจ้าหน้าที่ที่มาคุมสอบ โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี . (14มีนาคม 2563) 

 

Most downloaded files

คู่มือการทำ IS3 (ฝ่ายวิชาการ)
best practice เรียนร่วม (รางวัลผลงาน นักเรียน-ครู)
การรับนักเรียน (ประกาศข้อกำหนดของโรงเรียน)
ขอความอนุเคราะห์นักการ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
แบบกรอกคะแนน Pre O-Net 2559 (ฝ่ายวิชาการ)
 
Powered by Phoca Download