Get Adobe Flash player
                  

                                                    

เนื้อหา

 

                                          ประกาศกำหนดการรับนักเรียนปีการศึกษา 2563

*เนื่องจากเกิดการระบาดของไวรัส(covid-19) ทาง สพฐ.ได้สั่งการให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเลื่อนกำหนดวันรับสมัครนักเรียนเดิมออกไป และได้กำหนดให้มีการรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 จึงขอให้ติดตามข้อมูลการรับสมัครจากเพจเฟสบุ๊คของโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม *

 

ฝากประชาสัมพันธ์ แชร์ต่อให้ผู้ปกครองนักเรียน ด่วนที่สุด หนังสือ สพม.4 ที่ ศธ 04234/ว2107 ลว.9 พ.ค.63 สพม.4 ขอความร่วมมือโรงเรียนส่งแบบสำรวจความต้องการกล่องทีวีดิจิตอลและโทรทัศน์เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกลให้ผู้ปกครองนักเรียนในสังกัด สพม.4
ตอบตามลิงค์นี้
 
 
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ขอความอนุเคราะห์ผู้ปกครองตอบแบบสำรวจความพร้อมในการเรียน
online ของนักเรียน ในสถานการณ์วิกฤต COVID-19
 ช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา เริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563
        

เว็บไซต์ DLTV

 

ม.1 https://www.dltv.ac.th/DLTV7

ม.2 https://www.dltv.ac.th/DLTV8

ม.3 https://www.dltv.ac.th/DLTV9

ตารางเรียนออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 วันที่ 18 พ.ค.-30 มิ.ย.2563