Get Adobe Flash player
 
ม.ค. 2018
21
อาทิตย์
23:32
BuaXua Calendar
January 2018
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4ข่าวฮอต kapook.com

Kapook RSS Feed

Hilight.Kapook.com - RSS

ปฏิทินงาน

 
 
 

วัน/เดือน/ปี

กิจกรรม/งาน

เวลา/สถานที่/หมายเหตุ

2 ธ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.1 ,ม.2 ช่วงเช้า ม.1, ช่วงบ่าย ม.2
3 ธ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.3 ,ม.4 ช่วงเช้า ม.3, ช่วงบ่าย ม.4
9 ธ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองระดับชั้น ม.5 ,ม.6 ช่วงเช้า ม.5, ช่วงบ่าย ม.6
12 ธ.ค. 60 ติวเตรียมสอบเรียนต่อสำหรับนักเรียนชั้น ม.6 วิชาภาษาไทย และวิชาสังคมฯ หอประชุมโรงเรียน
18 - 22 ธ.ค.60  สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2560  
     
1-30 พ.ย.60  สัปดาห์การสอบแก้ตัวครั้งที่ 2  
24 ต.ค. 60 เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2  
25 ต.ค.60 ลงทะเบียนสอบแก้ตัวครั้งที่ 2  
11-15 ก.ย. 60 สอบปลายภาค เทอม 1/2560    (12, 14 ม.ต้น) - (11,13,15 ม.ปลาย)  
17-18 ส.ค.60 กีฬาภายในประจำปี 2560  
13 ก.ค. 60 กิจกรรมอบรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (นักเรียนชั้น ม.4) 08.30-15.00 น. หอประชุมฯ
17 มิ.ย.60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.1 (ภาคเช้า) 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.2 (ภาคบ่าย)
ภาคเช้า 08.00น. - 12.00น.
ภาคบ่าย 12.30น. - 16.00น.
          หอประชุมโรงเรียน 
18 มิ.ย.60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.5 (ภาคเช้า)
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.6 (ภาคบ่าย)
ภาคเช้า 08.00น. - 12.00น.
ภาคบ่าย 12.30น. - 16.00น.
          หอประชุมโรงเรียน 
24 มิ.ย.60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ม.3 08.00 -12.00 น.
3 -7 ก.ค.60 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2560  
20 เม.ย.60 มอบตัวนักเรียน และประชุมผู้ปกครอง ชั้น ม.4 08.00 น. หอประชุมฯ โรงเรียน
19 เม.ย.60 มอบตัวนักเรียน และประชุมผู้ปกครอง ชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 08.00 น. หอประชุมฯ โรงเรียน
7 เม.ย.60 นักเรียนชั้น ม.3 รับใบจบหลักสูตร ปพ.1  
6 เม.ย.60 ประกาศผลสอบ และรายงานตัว นักเรียนสอบเข้าชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2560 08.00 น.
5 เม.ย.60 ประกาศผลสอบ และรายงานตัว นักเรียนสอบเข้าชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2560 08.00 น.
4 เม.ย.60 รายงานตัวเข้าเรียนต่อชั้น ม.4(นักเรียน ม.3 เดิม) 08.00 น.
2 เม.ย.60 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4 08.00 น.
1 เม.ย.60 สอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.1 08.00 น.
31 มี.ค.60 มอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.6 08.00 น. หอประชุมโรงเรียน
27-30 มี.ค.60 รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1, ม.4 08.30 - 16.30 น. หอประชุมโรงเรียน
 9 มี.ค. 60 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0, ร, มผ.  
 6-7 มี.ค. 60 นักเรียนชั้น ม.5 อบรมคุณธรรมจริยธรรม 08.00-16.00 น. หอประชุมฯ 
18-19 ก.พ.2560         สอบโอเน็ต ชั้น ม.6 สนามสอบโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

27-28ก.พ.2560

1-3 มี.ค.2560

สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559

27 ก.พ., 1,3 มี.ค.(ระดับชั้น ม.ปลาย)

28 ก.พ., 2 มี.ค.(ระดับชั้น ม.ต้น)

4 ก.พ. 2560 สอบโอเน็ต ชั้น ม.3 09.00 - 15.30 น.
5 ก.พ. 2560 สอบโอเน็ต ชั้น ม.3 09.00 - 12.30 น.
2 ก.พ. 2560 ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ 14.05 น. - 16.05 น. หอประชุมฯ
1 ก.พ. 2560 ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์ 14.05 น. - 16.05 น. หอประชุมฯ
31 ม.ค. 2560 ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ม.3 วิชาวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ โดยสถาบันติวเตอร์ Brain ตลอดวัน /หอประชุม
30 ม.ค. 2560 ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ 14.05 น. - 16.05 น. หอประชุมฯ
27 ม.ค. 2560 ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ม.3 วิชาภาษาอังกฤษ โดยสถาบันติวเตอร์ทริปเปิ้ลจีเนียส 13.15 น. - 16.05น. หอประชุมฯ
26 ม.ค. 2560 ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ม.3 วิชาคณิตศาสตร์ โดยสถาบันติวเตอร์ทริปเปิ้ลจีเนียส 13.15 น. - 16.05น. หอประชุมฯ
25 ม.ค. 2560 ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ม.3 วิชาสังคมศึกษา 14.05 น. - 16.05 น. หอประชุมฯ
24 ม.ค.2560 นักเรียนชั้น ม.3 สอบ Pre O-Net ครั้งที่ 2  
23 ม.ค. 2560 ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ม.3 วิชาภาษาไทย 14.05 น. - 16.05 น. หอประชุมฯ
19-20 ม.ค.2560 กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ม.1 เข้าค่ายกิจกรรมภายในโรงเรียน(ไม่พักค้างคืน)
19-20 ม.ค.2560 กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ม.2 *ค่ายลูกเสือชัยปิติ อ.มวกเหล็ก (นอนค่าย 1 คืน)
19-21 ม.ค.2560

กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้น ม.3

*ค่ายลูกเสือ รร.นายร้อย จปร.จังหวัดนครนายก (นอนค่าย 2 คืน)
19-20 ม.ค.2560

นักเรียนชั้น ม.4 เข้าร่วมฟังการแนะแนวการศึกษาต่อจากสถาบันกวดวิชา ออนดีมานด์

หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
*19-20 ม.ค.2560

นักเรียนชั้น ม.5 เข้าค่ายอบรมคุณธรรม **(เลื่อนการอบรมไปหลังสอบปลายภาค เนื่องจากหอประชุมใช้ในการประเมินนักเรียนพระราชทาน)

หอประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
26-30 ธ.ค.59

สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2559

 
24-25 ธ.ค.59

โรงเรียนเป็นสนามสอบ 9 รายวิชาสามัญของนักเรียนชั้น ม.6 ประจำปี 2560

 
19 พ.ย.59

ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.4 

ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.1 

ประชุมผู้ปกครองห้องเรียน EP ชั้น ม.1-ม.3

08.30 หอประชุมโรงเรียน

13.00 หอประชุมโรงเรียน

08.30 (ห้องเรียน)

26 พ.ย.59

ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.2 

ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.5 

ประชุมผู้ปกครองห้องเรียน SP ชั้น ม.4-ม.6

 

08.30 หอประชุมโรงเรียน

13.00 หอประชุมโรงเรียน

08.30 (ห้องเรียน)

 

27 พ.ย.59

ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.3 

ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.6 

 

08.30 หอประชุมโรงเรียน

13.00 หอประชุมโรงเรียน

 

31ต.ค.-1พ.ย.59

โรงเรียนปิด 2 วัน เนื่องจากโรงเรียนเป็นสนามสอบ GAT/PAT ประจำปี 2560

วันจันทร์-อังคารที่31ต.ค. และ 1พ.ย.
29ต.ค.59-1พ.ย.59

การสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 ครังที่ 1

สนามสอบโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
1-30 พ.ย. 59

ช่วงเวลาการสอบซ่อมครั้งที่ 2 ของภาคเรียนที่ 1/2559

 
26-28 ต.ค. 59

สัปดาห์การลงทะเบียนสอบซ่อมครั้งที่ 2

 
25 ต.ค. 59

เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2/2559

 
3-7 ต.ค. 59 สัปดาห์การสอบซ่อม ครั้งที่ 1  
12 - 16 ก.ย. 59 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2559 *13,15 ก.ย. ชั้น ม.ต้น *12,14,16 ชั้น ม.ปลาย  
18 - 19 ส.ค. กีฬาภายใน(กีฬาสีประจำปี 2559) 08.00 - 16.00
16 ส.ค. 59 กิจกรรมสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ 08.00 อาคารวิทยาศาสตร์
11 - 15 ก.ค.59 สอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 08.30 - 15.30 น.
30 มิ.ย. 59 พิธีสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ(1ก.ค.) 14.40-16.30น. สนามกีฬา รร. 
16 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 หอประชุมโรงเรียน
19 พ.ค. 59 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 07.00-09.00 น. หน้าอาคาร 5
11 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.5, ม.6 *ม.5 ภาคเช้า, *ม.6 ภาคบ่าย
10 พ.ค. 59 ************ เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2559 ******************** นักเรียนทุกระดับชั้น
10 พ.ค.59 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.2,ม.3 *ม.2 ภาคเช้า, ม.3 ภาคบ่าย
4-5 พ.ค.59 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.4 07.50-16.00 น.
2-3 พ.ค.59 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 07.50-16.00 น.
10 เม.ย.59 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.4 09.00-16.30 น.
9 เม.ย.59 มอบตัวนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 09.00-16.30 น.
3 เม.ย.59 ประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนที่สอบคัดเลือก ชั้น ม.4 09.00-16.30 น.
2 เม.ย. 59  ประกาศผลและรายงานตัว นักเรียนชั้น ม.1  09.00-16.30 น. 
31 มี.ค.59

รายงานตัวนักเรียน ม.3 เดิม เข้า ม.4

09.00 น.
29-30 มี.ค.59

อบรมขยายผลโครงการ DLIT

ห้องคอมพิวเตอร์ 3
28 มี.ค.59

มอบประกาศนียบัตร/ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6

หอประชุมโรงเรียน
27 มี.ค.59

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 

 
26 มี.ค.59

สอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 

 
24 มี.ค.59

งานวันสถาปนาสระบุรีวิทยาคม (08.00-15.00 น.)

หอประชุมโรงเรียน
20-24 มี.ค.59

รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2559 (08.30-16.30 น.)

ห้องโสตฯ และห้องสิริศตวรรษ
13 มี.ค.59

รับรายงานตัวลงทะเบียนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ Science Program

ห้องโสตฯ อาคาร 5
11 มี.ค.59

รับรายงานตัวลงทะเบียนนักเรียนห้องเรียนพิเศษ English Program

ห้องโสตฯ อาคาร 5
9-14 มี.ค.

ช่วงเวลาสอบซ่อมครั้งที่ 1 ของภาคเรียนที่ 2/2558

 
9 มี.ค.59

นักเรียนชั้น ม.6 ทุกห้อง ไปทัศนศึกษา

สวนสนุกดรีมเวิล์ด

4 มี.ค.59

นักเรียนชั้น ม.5 ทุกห้อง ไปทัศนศึกษา

สวนเสือศรีราชา จ.ชลบุรี

3 มี.ค.59

นักเรียนชั้น ม.3 ทุกห้อง ไปทัศนศึกษา(ดรีมเวิล์ด)

นักเรียนชั้น ม.4 ทุกห้อง ไปทัศนศึกษา(อยุธยา)

สวนสนุกดรีมเวิล์ด

อุทยานประวัติศาสตร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

2 มี.ค.59 นักเรียนชั้น ม.2 ทุกห้อง ไปทัศนศึกษา จ.สุพรรณบุรี
1 มี.ค.59 นักเรียนชั้น ม.1 ทุกห้อง ไปทัศนศึกษา สวนนงนุช จ.ชลบุรี
23-26ก.พ.และ 29 ก.พ.59 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558  
16 ก.พ.59 นักเรียนชั้น ม.3 สอบ Pre O-NET    
15 ก.พ.59 08.00  พิธีมอบเกียรติบัตรนักเรียนเรียนดียอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2557                       และประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2558
13.00  พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลการสอบคณิตศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
หอประชุมโรงเรียน
14 ก.พ.59 นักเรียนชั้น ม.2 เข้าค่ายอบรมคุณธรรม  หอประชุมโรงเรียน
13 ก.พ.59 นักเรียนชั้น ม.5 เข้าค่ายอบรมคุณธรรม  หอประชุมโรงเรียน
11 ก.พ.59 09.00 - 16.00 ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ม.3  หอประชุมโรงเรียน
10 ก.พ.59 14.05 - 15.45 ติวโอเน็ตนักเรียนชั้น ม.3 วิชาสังคม หอประชุมโรงเรียน
9-13 ก.พ.59 นักศึกษาวิชาทหาร(ร.ด.) ปี.3 เข้าค่ายฝึกภาคสนาม  
6-7 ก.พ.59 สอบ O-NET (โอเน็ต) -นักเรียนชั้น ม.6 (เสาร์-อาทิตย์)  
3-5 ก.พ.59 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี-ผู้บำเพ็ญประโยชน์-ยุวกาชาด ชั้น ม.3
และลูกเสือ-เนตรนารีกองร้อยพิเศษ ชั้น ม.2  
ค่ายกองพันทหารราบโรงเรียนนายร้อยฯ จ.นครนายก
26-4 ก.พ.59           ติวเตรียมสอบ O-NET (นักเรียนชั้น ม.6)  หอประชุมโรงเรียน
ส. 23 ม.ค. 59  08.30 - 16.00 ครูทุกคนเข้าอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ  หอประชุมโรงเรียน
13 ม.ค.59

 พิธีเปิดกีฬา "สระบุรีเกมส์" ประจำปี 2558 

 นักเรียนที่เข้าร่วม 1.วงดุริยางค์  2.นักเรียนลูกเสือกองร้อยพิเศษ

สนามกีฬาจังหวัดสระบุรี

4-11 ม.ค.59

 โรงเรียนเป็นสถานที่แข่งขันกีฬาบาสเก็ตบอล,วอลเลย์บอล,วอลเลย์บอลชายหาด
 "กีฬาสระบุรีเกมส์" ประจำปี 2558 (โรงเรียนเปิดเรียนตามปกติ)

 
30 ธ.ค. 58

 07.30 - 10.00 ทำบุญส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 

 
29 ธ.ค. 58

 08.30 - 15.30 กิจกรรมวันอินเตอร์ 

 

21 - 25 ธ.ค.58           

 สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2558 (21, 23, 25 ชั้น ม.ปลาย : 22, 24 ชั้น ม.ต้น)

 

13 พ.ย. 58

 หมดเขตการสอบซ่อมแก้ 0 ร มผ ในภาคเรียนที่ 1/2558

 
15 พ.ย. 58 

 08.30 ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.5 

 
 

 13.00 ประชุมผู้ปกครองชั้น ม.6 

 
27 พ.ย. 58 

โรงเรียนปิด 1 วัน คณะครูทั้งโรงเรียนศึกษาดูงาน 

ร.ร.สวนกุหลาบรังสิต จ.ปทุมธานี 

26 ต.ค.58
-
13 พ.ย.58
         

 สอบซ่อมครั้งที่ 2 ของภาคเรียนที่ 1/2558

 

ข่าวจาก สพฐ.

หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ข่าวจากเว็บครูไทย

ข่าวการศึกษาเว็บครูบ้านนอก

Kroobannok Education News