Get Adobe Flash player
 

ประกาศสอบราคา

ประกาศผลการสรรหาผู้จำหน่ายอาหารตามสั่ง (9 ธ.ค. 62)

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2562

 

ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างโครงการ Education Hub Program ปี2562

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการทักษะภาษาต่างประเทศ ปี 2562

 

ประกาศซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านวิทยาศาสตร์ (29 พ.ย.2561)

 

ประกาศผู้ชนะการสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (7พ.ย.2561)

 

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (17 ต.ค. 2561)

 

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ (10ก.ย.61)

 

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครั้งที่ 2

 

ร่างTORจัดซื้อคุรุภัณฑ์กลุ่มสาระฯศิลปะ

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อคุรุภัณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (10 ก.ค. 61)

 

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างคุรุภัณฑ์กีฬา (2 ก.ค. 2561) ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา (13 ก.ค. 61)

 

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  (24 พ.ค. 2561)

 

ประกวดราคาซื้อประกันอุบัติเหตุหมู่นักเรียน  (16 พ.ค.2561)

 

ประกาศสอบราคาจ้างครูชาวต่างชาติ (โครงการห้องเรียน Education Hub) (30 มี.ค. 61) ประกาศผู้ชนะการสอบราคา

 

ประกาศสอบราคาจ้างครูชาวต่างชาติ (โครงการพัฒนาทักษะฟังพูด) (30 มี.ค. 61)  ประกาศผู้ชนะการสอบราคา

 

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ (23 มี.ค. 61)

 

สรรหาผู้เสนอราคาจัดทำคู่มือนักเรียน (22 มี.ค 61)

 

ประกาศขายทอดตลาดวัสดุถาวร (20 มี.ค. 61)

 

ก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ (28 ก.พ.61)

 

ผู้เสนอขายกางเกงวอร์ม เสื้อโปโล ถุงเท้า กระเป๋า (25 ม.ค.61)

 

ปรับปรุงพื้นอาคารหอประชุม (19 ธ.ค.60)

 

ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนหญิง (12 ธ.ค.60)