Get Adobe Flash player
 

เนื้อหา

ประกาศเพิ่มเติมนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้น ม.4

คลิก

 

ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้มารายงานตัวในวันที่ 18 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารวิชาการ