Get Adobe Flash player
 

เนื้อหา

มอบรางวัลการสอบคณิตศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ

 

     กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ด้วยการจัดสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ครั้งที่ 10 สำหรับนักเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม และนักเรียนในสถานศึกษาทั่วไป ที่เปิดสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรับสมัครสอบวัดความรู้ด้านคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทำการสอบแข่งขันในวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560 ประกาศผลการสอบวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 และจัดพิธีมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมหลวงพ่อสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ซึ่งในปีนี้ได้รับเกียรติจากนายอรัญ ทั่งทองแท้ อัยการผู้เชี่ยวชาญ คดีศาลสูงจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการมอบรางวัล