Get Adobe Flash player
 

เนื้อหา

แชมป์วอลเลย์บอล 14 ปี"แอร์เอเชีย"

  

ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลยุวชน "แอร์เอเชีย"

    โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ได้รับมอบหมายจากจังหวัดสระบุรี และสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยฯ ให้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลยุวชน "แอร์เอเชีย" รุ่นอายุ 14 ปี ประจำปี 2559 ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี รอบคัดเลือกภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 9-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงยิมกีฬาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ผลการแข่งขัน มีดังนี้

    

ประเภท  ชนะเลิศ  รองชนะเลิศ 
ทีมหญิง   โรงเรียนวัดกลางคลองสาม จังหวัดปทุมธานี โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ทีมชาย   โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม จังหวัดชลบุรี 

    นักกีฬายอดเยี่ยมหญิง

เด็กหญิงกมลทิพย์  พระภิรมย์    โรงเรียนวัดกลางคลองสาม

    นักกีฬายอดเยี่ยมชาย

เด็กชายศุภกร  เจนไธสง          โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

    ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมหญิง

นายวิรัตน์  แมลงภู่ทอง           โรงเรียนวัดกลางคลองสาม

    ผู้ฝึกสอนยอดเยี่ยมชาย

นายกาจบดินทร์  รังกลาง         โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

 ที่มา: จดหมายข่าว ส.บ.ว. ฉบับที่ 46