Get Adobe Flash player
 

เนื้อหา

ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ปี 2560

ทีมนักกีฬาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 1 สระบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2560 "ย่าโมเกมส์" ระหว่างวันที่ 23-31 มกราคม 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา
ผลการแข่งขัน
1.เหรียญเงิน ทีมชาย กีฬาแฮนด์บอลชายหาด
2.เหรียญทองแดง ทีมชาย กีฬาวอลเลย์บอลในร่ม
3.เหรียญทองแดง ทีมชาย กีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

 

♦ รายชื่อนักกีฬา

แฮนด์บอลชายหาด ทีมชาย
1. นายพระรถ โตงาม
2. นายอทิตพงษ์ พรมดี
3. นายเสกข์ศรัณย์ ลิ้มสกุลทอง
4. นายณัฐดนัย สาลี
5. นายสุพล นรสิงห์
6. นายณรงค์เดช ละคร
7. นายวีรยุทธ งาผักแว่น
8. นายณัฐวุฒิ นวลโฉม
9. นายศุภกิตติ์ แทนกลาง
10. นายสหชัย บุญเขื่อง

วอลเลย์บอลในร่ม ทีมชาย
1. นายพิชัย ศรีสุรักษ์
2. เด็กชายศุภกร เจนไธสง
3. นายกิตติกานต์ ขุนทอง
4. นายขจรศักดิ์ มาวขุนทด
5. นายพรทวี บุญจันทร์
6. นายรุ่งนิรัน แสงศรี
7. นายวัชฎา ภิมา
8. นายเกียรติศักดิ์ ศรีคำ
9. นายชัยพิพัฒน์ บัวเกษ
10. นายวีนัส แจ่มอรุณ
11. นายนาวิน ทองมี
12. นายณัฐวุฒิ พรมดวง

 

วอลเลย์บอลชายหาด ทีมชาย
1. นายอัครพนธ์ ปะวะโพตะโก
2. นายอภิรักษ์ หาญแท้

 

♦ ผู้จัดการทีม :นายเฉลียว  ไตรพิพัฒน์
♦ ผู้ฝึกสอน
  1. นายอานันท์  ม่วงกรุง
  2. นายนิทัศน์  ศรีคำบล
  3. นายลอราช  ทนทองคำ
  4. นายกาจบดินทร์  รังกลาง
  5. นายไกรสร  สาริขา
  6. นายวิเชียร  ศรีโมรา