Get Adobe Flash player

ข่าวรับสมัครนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

ข่าวแจ้งประชาสัมพันธ์จากสารสนเทศวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ

 

ด้วยวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ จะเปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาในปีการศึกษา2560 จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้

1.หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
รับสมัครออนไลน์ ที่ https://nursepolice.job.thai.com
ตั้งแต่ วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 – วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
อ่านรายละเอียดประกาศและกำหนดการได้ที่ http ://home.nursepolice.go.th/ 2017/01/17/ประกาศ-การรับพยาบาล 60

2.หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล
สมัครด้วยตนเองที่วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 – วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 15.30 น.
อ่านรายละเอียดประกาศและกำหนดการได้ที่ http ://home.nursepolice.go.th/ 2017/01/13/ หลักสูตรผู้ช่วยฯ-ปี 2560

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถแจ้งมาทางอีเมลหรือที่ https://www.facebook.com/ Nursepolicepage