เนื้อหา

พิธีไหว้ครูเทพแห่งศิลป์

   

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และครอบครูเทพแห่งศิลปะ อันประกอบด้วย ดนตรี, นาฏศิลป์, งานช่าง ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ อาคารโรงยิมส์วอลเลย์บอล โดยมีกิจกรรมในพิธี ดังนี้

     เวลา ๐๗.๐๐ น.     พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

     เวลา ๐๙.๐๐ น.     ประธานในพิธี ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์  จุดเทียนชัย เริ่มพิธีไหว้ครู ครอบครู

     เวลา ๑๒.๐๐ น.     เสร็จพิธีไหว้ครู ครอบครู