Get Adobe Flash player
 

เนื้อหา

มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมปี 58

 25 ม.ค. 2559

โรงรียนสระบุรีวิทยาคม โดยฝ่ายบริหารงานวิชาการ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 
ระหว่าง วันที่ 18-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ณ จังหวัดอ่างทอง  

ประธานในการมอบเกียรติบัตรรางวัลโดย ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์

  

  

สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม สพม. เขต ๔ (ปทุมธานี,สระบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 
ณ จังหวัดอ่างทอง (สพม.5) 
ระหว่าง วันที่ 18-21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

21

9

4

1

รายละเอียดผลการแข่งขัน