Get Adobe Flash player
 

เนื้อหา

ประชุมผู้ปกครอง รอบ2

วันที่ 23 ธ.ค.2558 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โดยฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ของภาคเรียนที่ 2/2558
ณ หอประชุมโรงเรียน ซึ่งเป็นการจัดประชุมเพิ่มให้กับผู้ปกครองนักเรียนที่ไม่ได้มาร่วมประชุม ในช่วงแรกที่จัดไปเมื่อ
วันที่ 7,8 และ 15 พ.ย.2558
ดำเนินการประชุมโดย ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์