Get Adobe Flash player
 

เนื้อหา

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคปี 58

   “ศิลปหัตถกรรม เลิศล้ำความสามารถ เด็กไทยฉลาด พัฒนาชาติสู่สากล”

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค.58 คณะครูนักเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ในกลุ่มสาระวิชา ศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์ และดนตรี), คอมพิวเตอร์ ,การงานอาชีพและงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ได้นำนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนจากระดับจังหวัดมาเข้าแข่งขันในงานฯ โดยมี ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์ เดินทางมาให้กำลังใจแก่นักเรียนที่ทำการแข่งขัน  ณ โรงเรียนในจังหวัดอ่างทอง ซึ่งการแข่งขันจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 17-21 ธ.ค.2558  

 

  

 

  

 

 ดูผลการแข่งขันรายกิจกรรม