Get Adobe Flash player
 

เนื้อหา

กิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมอำลาน้องพี่ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558
จัดโดยคณะกรรมการนักเรียนปี 2559 และฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดียอดเยี่ยม และนักเรียนที่มีความประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558 เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2559
ณ หอประชุมโรงเรียน ประธานในการมอบเกียรติบัตรโดย ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจัดกิจกรรมโครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรมให้กับนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 ปีการศึกษา 2558
ประธานเปิดการอบรมโดย ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์
 

13,14 ก.พ.2559 หอประชุมโรงเรียน

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจัดพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดียอดเยี่ยม และนักเรียนประพฤติดี ประจำปีการศึกษา 2557-2558 ประธานในพิธีโดย
ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์      15 ก.พ.2559 หอประชุมโรงเรียน

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจัดอบรมคุณธรรม-จริยธรรม 
ให้กับนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5 
ประธานเปิดการอบรมโดย ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์
 

13,14 ก.พ.2559 หอประชุมโรงเรียน

ติวเข้ม..เตรียมความพร้อมสอบโอเน็ต ชั้น ม.3 
8-15 ก.พ. 2559  หอประชุมโรงเรียน

ตรวจสุขภาพนักเรียน โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสระบุรี
8-11 ก.พ. 2559 หอประชุมโรงเรียน

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ชั้น ม.3
ณ กองพันทหารราบ โรงเรียนนายร้อยฯ จ.นครนายก
ประธานเปิดการอยู่ค่ายโดย ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์
3 ก.พ.2559

 

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจัดโครงการเรียนทบทวนความรู้
เพื่อเตรียมสอบโอเน็ตสำหรับนักเรียนชั้น ม.6

 

26 ม.ค.2559  หอประชุมโรงเรียน

 

 

พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค 
(ภาคกลางและภาคตะวันออก) ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 

25 ม.ค.2559

 

นายนพพร พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.4 
ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ
จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
23 ม.ค.2559 หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

 

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์
จัดสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เฉลิมพระเกียรติฯ นักเรียนระดับชั้นประถม-มัธยมต้น
24 ม.ค.2559

 

ผู้บริหาร-ครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อบรมการใช้โปรแกรมระบบบริหารงานโรงเรียน ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.แก่งคอย จ.สระบุรี
19 ม.ค.2559

"อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ"

นายวิเชียร พุฒิภิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
ประธานเปิดงานวันครู 16 ม.ค. 2559 
ณ หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

 

 

ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะนักเรียนโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
เข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา"สระบุรีเกมส์" ครั้งที่ 13 
ประจำปี 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดสระบุรี

 

13 ม.ค.2558

 

ศูนย์ ERIC โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมจัดอบรมภาษาอังกฤษแบบเข้มสำหรับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6(O-NET Training 2016)
9-10 ม.ค. 2559 ณ.หอประชุมโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 
ประธานเปิดการอบรมโดย ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โดยกลุ่มสาระฯ วิชาภาษาต่างประเทศ
จัดกิจกรรมวัน International Day

29 ธ.ค.58

 

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โดยฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนจัดกิจกรรม
ทำบุญส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2559

 

30 ธ.ค. 58

 

 

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โดยผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และ  เพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจงานจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่หน้าโรงเรียนมาตลอดทั้งปี  พร้อมกันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ให้ความรู้แก่นักเรียนในเรื่องวินัยการจราจร

7 ม.ค.2559

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนพบผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2

 

23 ธ.ค.58 หอประชุมโรงเรียน

 

งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค

ภาคกลางภาคตะวันออกประจำปี 2558
18 ธ.ค. 58

 

ดูสรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  

ดูผลการแข่งขันรายกิจกรรม 

 

การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2559

 

16 ธ.ค.58

 

 

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคมรับการนิเทศติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 จากคณะติดตามประเมินผลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต4

 

15 ธ.ค.58 ห้องศิริสตวรรษ

 

 

ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์ และ รองฯอนันต์ พงษ์มานุรักษ์ เข้าร่วมประชุมร่วมกับตัวแทน
เครือข่ายผู้ปกครองระดับสายชั้น
เพื่อรับฟัง และนำเสนอแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน
ทั้งด้านสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน และ ด้านพฤติกรรมของนักเรียน

 

(14 ธ.ค.58 ห้องโสตฯ ร.ร.สระบุรีวิทยาคม)

 

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม นำโดย ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์ร่วมนำอาหารไปแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ Bike for dad...  ณ ลานศาลากลางจังหวัดสระบุรี

 (11 ธ.ค.58)

 

 

นายสมบัติ บ่อสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ประธานเปิดการอบรม
การป้องกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยเรียน

(11 ธ.ค.58 ห้องโสตฯ ร.ร.สระบุรีวิทยาคม)

 

คณะผู้บริหาร-ครู เข้าร่วมในพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
"วันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558" 
ณ ลานหน้าศาลากลาง จ.สระบุรี  
5 ธ.ค. 2558

ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนร่วมถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันวันเฉลิมพระชนมพรรษา

4 ธ.ค.2558 ณ ลานพิธีหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โดยกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา จัดกิจกรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2558 จัดนิทรรศการโดยนักเรียนชั้น ม.6 ประธานเปิดงานโดย ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์   

3 ธ.ค. 58 ณ ลานกิจกรรมใต้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

 

 

งานห้องสมุด ร.ร.สระบุรีวิทยาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 

ในงานสัปดาห์ห้องสมุด ประธานเปิดงานโดย ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์

2 ธ.ค.58 หอประชุมโรงเรียน

 

การประชุมผู้บริหารโรงเรียน
นายนพพร  พิพิธจันทร์ ผอ.สพม.4 เป็นประธานการประชุมประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียน
และผู้บริหารในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4
ณ ห้องโสตฯ ร.ร.สระบุรีวิทยาคม
9 ธ.ค.58

 

 

โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม โดยฝ่ายงานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรมวันลอยกระทง และการประกวดนางนพมาศ ประจำปี 2558  ณ ลานเวทีหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ และบริเวณสระน้ำหลังโรงเรียน ประธานในงานโดย ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์ 
25 พ.ย. 58 

พิธีวางพวงมาลา และถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ" ประจำปี 2558
(วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6)
ประธานในพิธี ดร.ชรัส บุญณสะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี
 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 

25 พ.ย. 2558 

 

 

ผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่
[กลุ่ม สพม.สระบุรี 1] 12-13 พ.ย. 58

ผลการแข่งขันของโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม

สรุปผลทุกโรงเรียนในกลุ่ม สพม.สระบุรี เขต 1

 

นักเรียน-ครู ร่วมบริจาคโลหิต
โดยหน่วยการชาดจังหวัดสระบุรีร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่
ณ หอประชุมโรงเรียน 
19 พ.ย.2558 

ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์ ประชุมร่วมคณะครูในกลุ่มสาระฯ

 

อ่านต่อ

 

การสอบธรรมศึกษา ของสำนักงานแม่กองธรรม
สนามหลวง ควบ
คุมการสอบโดยคณะครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา

1 ธ.ค.58 หอประชุม ร.ร. 

กลุ่มสาระฯ วิชาคณิตศาสตร์ นำนักเรียนสอบแข่งขันคณิตศาสตร์
ระดับชั้น ม.ต้นและ ม.ปลาย ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
22 พ.ย.2558

กลุ่มสาระฯ วิชาสังคมศึกษา นำนักเรียนเข้าแข่งขันตอบปัญหาประวัติศาสตร์
เพชรยอดมงกุฎ 
ณ ร.ร.สตรีวิทยา 
 22 พ.ย. 2558

งานห้องเรียนสีเขียว โดยครูวิสุทธิ์ นุใหม่ นำคณะนักเรียนเข้าแข่งขันเรื่องการลดใช้พลังงาน
ในงานเสวนาการอนุรักษ์พลังงาน
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์พลังงานและการใช้
พลังงานทดแทนในสถานศึกษา ณ โรงแรมวรบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา
22 พ.ย. 2558

 

ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์ กล่าวบรรยาย และต้อนรับต่อคณะครู ร.ร.อุทัยวิทยาคมที่มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Scien program) และ ห้องเรียนพิเศษ English program(18 พ.ย.58)

 

 

ผอ.เฉลียว ไตรพิพัฒน์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในงาน
การประชุมสัมนาและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2015 
อาคารสารนิเทศ ม.เกษตรศาสตร์
16 พ.ย. 2558

ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2/2558   
8915 พ.ย. 2558

    

  ร.ร.สระบุรีวิทยาคม เป็นสถานที่แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์  ระดับจังหวัด 
ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 ประจำปี 2558
12-13 พ.ย. 2558
 

นักเรียน รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหา
พรีไบโอโอลิมปิก 

6 พ.ย. 2558  

 อ่านต่อ

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
จัดกิจกรรมอบรมแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสืบสานโครงการในพระราชดำริฯ 
12 พ.ย. 2558

 

 นายสมบัติ บ่อสมบัติ รอง ผอ.โรงเรียน นำคณะครูร่วมวางพวงมาลา
ในวันปิยมหาราช ประจำปี 2558 ณ ลานหน้าศาลากลาง จ.สระบุรี

23 ต.ค.2558

ร.ร. สระบุรีวิทยาคม จัดอบรมขยายผลโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)  ประธานเปิดการอบรมโดย นายวิวัฒน์ พรหมมุนินทร์                   รอง ผอ.ร.ร.สระบุรีวิทยาคม

                                     (7-8 ต.ค. 2558 ห้องคอมพิวเตอร์ ร.ร.สระบุรีวิทยาคม)

 

นักเรียนเข้าแข่งขันการสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
ระดับมัธยมศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศยอดเยี่ยม
รับโล่รางวัล พลอากาศเอกกำธน  สินธวานนท์  องคมนตรี
พร้อมเงินรางวัล 2000 บาท
17 ก.ค. 2558 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก
#ฝึกสอนโดย ครูรัชพล  ลานตวน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมฯ

หน้า 1  2  3  4  5  6  7  8