Get Adobe Flash player
 

เนื้อหา

ปฏิทินงาน

 
 

วันที่

กิจกรรม-งาน

เวลา-สถานที่-หมายเหตุ

มีนาคม 2562

   

2-3 มี.ค. 62

นักเรียนชั้น ม.6 สอบโอเน็ต

เสาร์-อาทิตย์

4,6 มี.ค.62

สอบปลายภาคชั้น ม.ต้น

 

5,7,8 มี.ค 62

สอบปลายภาคชั้น ม.ปลาย

 

15 มี.ค. 62

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ติด 0 ร มผ พร้อม

ลงทะเบียนสอบซ่อมครั้งที่ 1

 

15,18-20 มี.ค.62

สัปดาห์การสอบซ่อมครั้งที่ 1

 

25 มี.ค.62

นักเรียนลงทะเบียนสอบซ่อมครั้งที่ 2

 
25-27 มี.ค.62 สัปดาห์การสอบซ่อมครั้งที่ 2  
29 มี.ค.62

นักเรียนรับผลการเรียนจากครูที่ปรึกษา

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.6

 
เมษายน 2562    
3 เม.ย. 62

นักเรียนชั้น ม.3 รับ ปพ.1 ฉบับจบ

 
5 เม.ย. 62

นักเรียนชั้น ม.6 รับ ปพ.1 ฉบับจบ

 
8 เม.ย. 62  รับมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้น ม.1   
9 เม.ย. 62 รับมอบตัวนักเรียนใหม่ชั้น ม.4  
พฤษภาคม 2562    

7-8 พ.ค.

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.1

 

9-10 พ.ค.

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ชั้น ม.4

 

13 พ.ค.

เปิดเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

 

กรกฏาคม 2562

   

12 ,15 ก.ค.

โรงเรียนปิด(ครูไปศึกษาดูงาน)  

18,22 ก.ค.

สอบกลางภาคนักเรียนชั้น ม.ต้น  

19,23,24 ก.ค.

สอบกลางภาคนักเรียนชั้น ม.ปลาย