ฝ่ายบริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบุคลากร
ฝ่ายกิจการนักเรียน
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
English Program
ศูนย์วิทยาศาสตร์
ศูนย์คณิตศาสตร์
ศูนย์ ERIC
ศูนย์ SEAR
E-Classroom
การศึกษาทางไกล
ห้องเรียนสีเขียว
มุมภาษาจีน
เผยแพร่ผลงานครู
To Be Number One

ตรวจสอบผลการเรียน
ผลการตรวจคะแนน
ปลายภาค 2/2556
 

For Smart Phone

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้บำเพ็ญรักษ์ป่า 57
ผู้บำเพ็ญบริจาคหนังสือ
 
 
 

 

 

 

ลงทะเบียน free WiFi
คู่มือการลงทะเบียน free WiFi
Download ปกเอกสาร SAR
Download เอกสาร SAR
 

 

 

เล็กๆน้อยๆ กับการใช้ F5 สำหรับการใช้ internet

หลายๆท่านประสบปัญหา ดูเว็บไซต์แล้วไม่ update เช่น ข่าวไม่ครบ ไม่เป็นปัจจุบัน หรือไฟล์ที่อยู่ในเว็บไซต์บางไฟล์มองไม่เห็น นั้นเป็นเพราะ cache หรือ proxy ของ ISP  ให้ท่านกด Ctrl+F5 หรือ Ctrl+Refresh หรือ Ctrl+Shift+R เพื่อ Clear Cache จะช่วยได้ครับ  เนื่องจากการเข้าเว็บไซต์แต่ละครั้งเครื่องจะเก็บไฟล์ temporary เพื่อช่วยให้การเข้าเว็บไซต์เดิมในครั้งต่อไปได้เร็วยิ่งขึ้น แต่เมื่อเว็บไซต์มีการ update ข้อมูลต่างๆบางทีเครื่องเราไม่ได้ load ไฟล์ update นั้นมาด้วยทำให้เกิดปัญหาข้างต้นที่กล่าวมา  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องสั่งให้เครื่อง load ไฟล์ข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ท่านเปิดใหม่ทั้งหมดเพื่อ update ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน   ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นอาจจะเป็นประโยชน์กับบางท่านแต่สำหรับท่านที่จะรู้ แล้วก็ขออภัยไว้ ณ ที่นี่ด้วยครับ
 

จาก Webmaster...

ขอแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จำนวน 7 คน ที่สอบได้เป็น Master Teacher  กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ 6 คน กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์ 1 คน  หนึ่งในนั้นเป็น Webmaster ในสาขาวิชาฟิสิกส์  ครับ...
 
ขอแสดงความยินดีกับทีมจรวดน้ำโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม  ทีม PJ (Webmaster)   ที่ได้ แชมป์สุดยอดจรวดน้ำแห่งประเทศไทย ประเภทไม่จำกัดเทคนิค ประจำปี 2550  ด้วยสถิติใหม่ประเทศไทย   ความดัน 50 psi  ทำระยะได้ไกล 348.71 เมตร   สุดยอดจริงๆ...ครับ

 
 The Nation
 Bangkok Post
 Student Weekly
 มติชน
 คมชัดลึก
 กรุงเทพธุรกิจ
 ไทยรัฐ
 เดลินิวส์
 สยามกีฬา
 สยามดารา
 
กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระบุรี เขต2
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สสวท.
อพวช.
กบข.
ม.เทคโนโลยี ราชมงคล ธัญญบุรี
วิชาการ.คอม
Saraburiwitthayakhom School Saraburi, Thailand      พัฒนาระบบและนำเสนอข้อมูล  โดย...งานพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี  โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม
ติดต่อผู้ดูแลระบบ E-mail : yamalah@sbw.ac.th
ปรับปรุงล่าสุด  4  มีนาคม  2557   เวลา   15:42 น.